Provimet me anë të CleanScore

Provimet me anë të CleanScore

Në datat 9, 12 dhe 13 Dhjetor, në ambientet e Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, u zhvillua provimi i mes-sezonit në lëndën “Parimet bazë të kontabilitetit”, për 330 studentë të vitit të dytë Bachelor, duke përdorur teknologjinë e korrigjimit të automatizuar të provimeve “CleanScore”. Ky projekt financohet nga AADF dhe nga fillimi i tij janë zhvilluar 7 provime ne lëndë të ndryshme duke përdorur teknologjinë e “CleanScore”, ku kanë marrë pjesë mbi 500 studentë.