Metoda Sasiore dhe Cilësore në Kërkimin Shkencor – Master Profesional, Administrim Financiar, Viti 1, Seksioni 1. – 22 Janar 2022 – Prof. Mentor Beqa

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur “Kodin” e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Studentët që nuk kanë shënuar “Kodin” e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët. Për të kontrolluar Lexo më shumë…

Metoda Sasiore dhe Cilësore në Kërkimin Shkencor – Master Profesional, Administrim Publik, Viti 1, Seksioni 1 – 20 Janar 2022 – Prof. Mentor Beqa

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur “Kodin” e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Studentët që nuk kanë shënuar “Kodin” e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët. Për të kontrolluar Lexo më shumë…

Metoda Sasiore dhe Cilësore në Kërkimin Shkencor – Master Shkencor, Administrim Publik, Viti 1, Seksioni 1 – 21 Janar 2022 – Prof. Mentor Beqa

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur “Kodin” e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Studentët që nuk kanë shënuar “Kodin” e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët. Për të kontrolluar Lexo më shumë…