E drejtë e detyrimeve dhe kontratave – 02 Korrik 2024 – Pedagoge: Prof.Dr. Kestrin Katro , Prof. Assoc.Dr Ersida Teliti, Prof. Assoc.Dr Anjeza Liçenji

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur ID e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Studentët që nuk kanë shënuar ID e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët e lëndës. Për Lexo më shumë…