Prezantimi i programeve të AADF – së në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë 

Në datën 24 nëntor, në mjediset e bibliotekës universitare “Nermin Vlora Falaschi” të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që AADF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi projektin CleanScore, me anë të së cilit ofrohet sistemi i automatizuar i korrigjimit të provimeve, mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punimeve Kërkimore.

Prezantimi i programeve të AADF – së në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit (FTI), Universiteti i Politeknik i Tiranës (UPT)

Në datën 22 nëntor, në mjediset e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit (FTI) të Universitetit  të Tiranës u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që AADF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi projektin CleanScore, me anë të së cilit ofrohet sistemi i automatizuar  i korrigjimit të provimeve, mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punimeve Kërkimore.

Prezantimi i programeve të AADF – së në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës (FEUT)

Në datën 22 nëntor, në mjediset e Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit  të Tiranës (FEUT) u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që AADF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punimeve Kërkimore.

Prezantimi i programeve të AADF – së në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan

Në datën 16 nëntor, në ambientet e Korpusit Qendror të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Elbansan (UNIEL) u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që AADF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punimeve Kërkimore.

Prezantim i programeve të AADF – së në Universitetin e Sporteve të Tiranës (UST) 

Në datën 15 nëntor, në ambientet e Universitetit të Sporteve të Tiranës (UST) u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që AADF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punimeve Kërkimore

Prezantim i Programeve të AADF – së në Fakultetin e Shkencave Sociale (FSHS), Universiteti i Tiranës (UT)

Në datën 14 nëntor, në ambientet e sallës “Aula Magna”, në Fakultetin e Shkencave Sociale (FSHS) të Universitetit të Tiranës (UT) u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që ADFF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punëve Kërkimore.

Prezantim i Programeve të AADF në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës (UAMD)

Në datën 9 nëntor, në ambientet e Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës u zhvillua sesioni informues rreth programeve të edukimit që ADFF – ja ofron në Shqipëri.

AADF – ja prezantoi mundësitë për ndjekjen e praktikave profesionale dhe studimeve “Master” në SHBA, angazhimin e profesionistëve shqiptarë me punë në institucione shtetërore, Programin e Bursave për Akademikët nga Diaspora, si dhe edicionin e katërt të Konkursit të Punëve Kërkimore.