E Drejtë Kushtetuese_Rezultate Para Diplome- – 26 Qershor 2024 – Prof.Dr Aurela Anastasi & Dr. Erind Merkuri& Dr. Pjereta Agalliu

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur ID e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit. Studentët që nuk kanë shënuar ID e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët e lëndës. Për Lexo më shumë…