E drejtë e detyrimeve – 20 Shkurt 2020 – Prof. Dr. Kestrin Katro

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur “Kodin” e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit.

Studentët që nuk kanë shënuar “Kodin” e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët e lëndës.

Për të kontrolluar rezultatin shkruani “Kodin” si më poshtë:

FDUT20200220DD të ndjekur nga “Kodi” i fletës tuaj si p.sh.  0000

“Kodi” i plotë për shembullin e mësipërm është FDUT20200220DD0000

Shkruani në fushën përkatëse më poshtë, Kodin” tuaj të plotë dhe shtypni butonin “Enter” në tastierën tuaj. Nëse nuk ju shfaqet rezultati kontrolloni “Kodin” nëse e keni të saktë dhe shtypni “Enter” përsëri.

Nuk u gjetën rezultate !

Rezultatet Paraprake - CleanScore

ID :
Roll No :
Student Name :
Fathers Name :
Passing Year :
CGPA :
Subject :
D.O.B :
Gender :
Lënda :
Mothers Name :
Extra Fields 1 :
Pikët :