CleanScore organizon “Konkursin e Punimeve Kërkimore – 2”

Gjithmonë do të ekzistojë diçka e re dhe interesante për t’u zbuluar!

CleanScore organizon “Konkursin e Punimeve Kërkimore” – 2.

Pjesëmarrja në këtë konkurs është e hapur për të gjithë studentët që ndjekin aktualisht studimet në të gjitha universitetet në Shqipëri. Punimet që do të pranohen në konkurs nuk kanë kufizim për fushën e studimit.

🏆

Çmimet për fituesit do të jenë:

* Vendi i parë – 40.000 Lekë

* 2 vende të dyta – 20.000 Lekë

* 3 vende të treta – 15.000 Lekë

🗓

– Afati i dorëzimit: deri në 15 Nëntor 2021,

– Shpallja e fituesve në 15 Dhjetor 2021.