E drejta ndërkombëtare publike – 8 Tetor 2018 – Dr. E. Muharremaj

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur ID e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit.

Për të kontrolluar rezultatin shkruani kodin si më poshtë:

UTFD20181008DNP të ndjekur nga ID e fletës tuaj si p.sh.  000

ID e plotë për shembullin e mësipërm është UTFD20181008DNP000

Shkruani në fushën përkatëse më poshtë, ID-në tuaj të plotë she shtypni butonin “Enter” në tastierën tuaj. Nëse nuk ju shfaqet rezultati kontrolloni kodin nëse e keni të saktë dhe shtypni “Enter” përsëri.

Nuk u gjetën rezultate !

Rezultatet Paraprake - CleanScore

ID :
Roll No :
Student Name :
Fathers Name :
Passing Year :
CGPA :
Subject :
D.O.B :
Gender :
Lënda :
Mothers Name :
Extra Fields 1 :
Pikët :